API reklamacie.sk

Skratka “API” označuje Application Programming Interface. API Vám umožňuje prístup k dátam, ako aj možnosť vytvárať a spravovať všetky reklamácie priamo z Vašej vlastnej aplikácie.

Naše API používa XML, REST a prenos dát prebieha v zabezpečenej forme prostredníctvom SSL protokolu (HTTPS).

Pomocou API je možné:

  • vytvárať reklamáciu
  • upravovať údaje pri reklamácii
  • nastavovať stav reklamácie
  • sťahovať generované PDF dokumenty
  • odosielať sms notifikácie

Ako začať využívať API ?

Ste našim partnerom s predplatným? Odošlite nám žiadosť o prístup k API na adresu info@reklamacie.sk. Nastavíme Vám prístup na rozhranie a môžeme zahájiť testovanie z Vašej aplikácie.